I'm writing again... View 'Mooie Dingen'

Shifting the Lym Paradigm, gevestigd aan Solebaystraat 24, Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.1. Contactgegevens
2. Persoonsgegevens die wij verwerken
3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
4. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
5. Geautomatiseerde besluitvorming
6. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
7. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
8. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
9. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
10. Delen van persoonsgegevens met derden
11. Gegevensverwerkers

Contactgegevens

Shifting the Lym Paradigm
https://huib.me
Solebaystraat 24, Amsterdam
Contact? Bel 0652552171 of mail huib@huib.me

Functionaris Gegevensbescherming
Intern: Huib Kraaijeveld (huib@huib.me)
Extern: Thomas van Driel (privacy@maaktwebsitesbeter.nl)

Persoonsgegevens die wij verwerken

Shifting the Lym Paradigm verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Geanonimiseerd IP-adres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Locatiegegevens
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
– Internetbrowser en apparaat type
– Betaalgegevens (inc. bankrekeningnummer)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via huib@huib.me, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Shifting the Lym Paradigm verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling.
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.
– Om goederen en diensten bij je af te leveren.
Shifting the Lym Paradigm analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
Shifting the Lym Paradigm verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Shifting the Lym Paradigm neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Shifting the Lym Paradigm) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Shifting the Lym Paradigm bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor persoonsgegevens:

Klantgegevens – 10 jaar
Doel:  om te voldoen aan de wettelijk gestelde bepalingen rondom de financiële- en bedrijfsadministratie.
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Betaalgegevens (inc. bankrekeningnummer)
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Correspondentiegegevens – 5 jaar
Doel: om communicatiegeschiedenis, wanneer nodig, in te kunnen zien en te gebruiken voor trainingsdoeleinden.
– Voor- en achternaam
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie

E-mailgegevens – 1 jaar
Doel: om, bij goedkeuring, op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen en aanbiedingen.
– Voor- en achternaam
– E-mailadres

Anonieme & Browsegegevens – 3 jaar
Doel: om onze websites doorlopend te verbeteren op basis van jaarlijks te vergelijken gegevens.
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
– Geanonimiseerd IP-adres
– Internetbrowser en apparaat type
– Locatiegegevens

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Shifting the Lym Paradigm gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Shifting the Lym Paradigm gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Shifting the Lym Paradigm en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar huib@huib.me. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen tien weken, op jouw verzoek . Shifting the Lym Paradigm wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Shifting the Lym Paradigm neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via huib@huib.me.

Delen van persoonsgegevens met derden

Shifting the Lym Paradigm verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij indien mogelijk een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Shifting the Lym Paradigm blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevensverwerkers

Mogelijk zullen gegevens door een aantal van de onderstaande partijen worden verwerkt. Zo worden e-mailadressen bijvoorbeeld in een mailprogramma opgeslagen, en factuurgegevens in een boekhoudprogramma. Hier vind je deze partijen, onze eventuele verwerkersovereenkomsten, en informatie over hoe zij moet privacy omgaan.

Thomas Maakt Websites Beter – Verwerkersovereenkomst
Mollie – Privacy Policy
Google Mail – Privacy Policy
Mailchimp – Privacy Policy
Google Analytics – Privacy Policy
Google Adsense – Privacy Policy
Google Adwords – Privacy Policy
Facebook – Privacy Policy
Youtube – Privacy Policy
Vimeo – Privacy Policy
Sumo – Privacy Policy
Hotjar – Privacy Policy
Wordpress – Privacy Policy

Huib Kraaijeveld

Nice new things are coming up...
View Mooie Dingen

"This book perfectly describes the plight of millions of patients, who suffer from chronic Lyme Disease in many countries all over the world."
Prof. Christian Perronne, France

"This book is a gift of truth and passion to humanity."
Mia Morales, Lyme patient, USA

"I received the book exactly on the day that I had decided to end my life. Huh?! Yep. I am 35 years old years and have been ill for 19 years. Now I know why: Lyme. Everyone should read this book!"
Miranda, the Netherlands

"This book offers a new practical, human centered way of dealing with health information. It is also ringing a bell for the new time how to work together towards health and thriving."
Kim Schimmler, MD, Germany

"This pioneer's work made it perfectly clear that, when "i" becomes "we", even illness becomes wellness."
Frans Vermeulen, journalist, the Netherlands

"In his crucial work on Lyme disease, dedicated social researcher Huib Kraaijeveld does not pretend to have all the answers, but guides us towards asking the upsetting and essential questions."
Prof. Cees Hamelink, professor Communication Sciences & Human Rights, the Netherlands

"This book reads like a thriller! It touched me deeply and I am sure it will change the course of history."
Linda Graanoogst, journalist, the Netherlands

"Well, I am wiping my eyes and blowing my nose, while tears stream down my face. I guess that is a good sign. You hit the nail on the head claiming that Lyme survivors need 'understanding'. I would like my own partner to read this book."
Anodea Judith, PhD & author, USA

"What an awakening perspective! Huib has successfully set a quantum leap for understanding and managing Lyme disease by common people."
John Wong, bestselling author, Singapore

"A true and unpretentious caretakers' guide to understand Lyme. This book will help you to completely understand what your friend is going through; regardless of the symptoms they have. I wish it had been written ten years ago, because it can actually save lives!"
Cheryl Versalle, Lyme patient, USA

"This book actually speaks to people beyond its target audience (caretakers of people with Lyme Disease): people like me who are not travel companions, but to whom it is not hard at all to have or develop understanding and compassion. This makes the reach of this book bigger, much bigger if you’d ask me. I am amazed a book can do all of this!"
Saskia Steur, business blogger, the Netherlands

"This book reads like an exciting novel, were it not that it concerns a deadly serious issue. It calls to contribute and take care of each other and our world. Read, weep, feel and act!"
Manfred van Doorn, leadership expert, the Netherlands

"A creative and very intelligent vision to dive even deeper into the world of Lyme, to look at yourself, other people, but also the entire world around you."
Friend of someone with Lyme

"The book indicates that Lyme disease can be a sexually transmitted disease. This will cause a tidal wave of awareness all over the world. Like the child in the old fairy tale The Emperor’s New Clothes, who exclaimed: 'But the emperor is wearing no clothes!'"
Ola Aniel Petterson, STD campaign leader, Sweden

"What a brilliant sociological work! I am sure it will have much impact."
Professor Neuropathy, Germany

"This book is a big eye opener. Both for friends of people with Lyme disease as well as for people with Lyme. Or for any other health issues, for that matter."
Martin Möhrke, medical research leader, Europe

"I cannot read any other book for more than two minutes now, in this hell called Lyme. Yet yours I cannot stop reading! I should have put it away hours ago to clean the house. But I simply cannot stop."
Ineke, wife of a husband with Lyme, the Netherlands

"This book is a delight to read. It offers soft candlelight and warm campfire camaraderie on an often dark and lonely journey."
Laura Bruno, medical intuitive Lyme expert, USA

"A very honest and yet witty way of helping those with Lyme disease. This book is full of ideas on how to help your friend with Lyme, as a travel companion on this crazy journey called 'Lyme'."
Lisa Hilton, Lyme advocate, USA

"Both the personal experiences as well as the author’s sharp mind turn this into an incredibly inspiring book that raises the consciousness of its readers."
Kara, ex Crohn disease patient, the Netherlands

"Tempting, informative and eminently readable! Shifting the Lyme Paradigm is an absolute eye-opener for those who are not aware of what the journey of Lyme disease entails."
Terri Mackinnon-Cross, CEO WorldLymeDay.com, Canada

"This book gave us the recognition and acknowledgment, which were like a band-aid on an open wound."
Sara, Lyme patient, Belgium

"Very insistently written based on intensive, almost existential, personal experiences, this book also gives a clear overview of all relevant information for both patients and caretakers."
Jan Eendebak, former chairman Lyme Foundation STZ, the Netherlands

"A relief to read, written by an expert who shares his dedication to his own path with us, and brilliantly written."
Muna, mother of a daughter with chronic Lyme, the Netherlands

"Playful, frightening, informative and encouraging."
Merel, kinesiologist, the Netherlands

"This book made me realize that there is too little known behind the phenomenon Lyme. In a challenging manner the author provides understanding of Lyme disease and suggestions for tackling this disease. I have 'prescribed' this book to many of my patients and mostly astonishment was soon followed by recognition. An absolute must for anyone with (still) unexplained symptoms or the people close around them."
Duco Kanij, osteopath, the Netherlands

"This book guides you through the labyrinth of Lyme swiftly, while it took us YEARS to even get this far."
Eugenie van der Linden, ex-Lyme patient and therapist, the Netherlands

"This book is an absolute 'must read' for everyone! For patients, for family and friends, and for doctors who can finally learn that Lyme is more than what is written in their textbooks and that they should not be able to dismiss "unexplained" complaints as psychological too quickly!"
Anne Fierlafijn, MD, Belgium

"Shifting the Paradigm of Lyme is not like any other book on Lyme that I have read. It appeals to a higher consciousness, and is analytical in an introspective way that is pleasant to read. This book is a friendly and warm reminder that no Lyme patient is ever alone."
Thomas Grier, biologist, USA

"This book show how caring friends can intervene to provide succor and alliance ‘against the odds’ of a potentially serious and very complex illness that is still poorly understood by mankind."
Kenneth Liegner, MD, USA

Bekijk hoe wij omgaan met persoonsgegevens in onze Privacyverklaring.