Doe mee aan de Impatient Revolutie! Bekijk de Crowdfunding

Gezocht: 1000 mensen om een ‘impatient’ revolutie te financieren

[Dit is lange Nederlandse versie van de Engelse tekst op Patreon. De korte letterlijke vertaling is in deze blogpost te vinden. Het introductiefilmpje hieronder heeft Nederlandse ondertiteling]

Waarom deze campagne?

De afgelopen zeven jaar heb ik me ingezet voor mijn (levens) missie om bewustzijn te creëren voor de ziekte van Lyme en heb ik dit uit eigen middelen gefinancierd. Nu vraag ik om jouw financiële steun om mijn ‘prijsloze’ werk voor velen voort te zetten, als een onafhankelijke schrijver, onderzoeker en mensenrechten werker. Lees meer over hoe je al kunt meedoen vanaf 1 dollar of euro per maand, wat je ervoor terugkrijgt en tegelijkertijd ook doorgeeft aan anderen.

Waarom Lyme als motor van de ‘impatient’ revolutie?

Als je zelf te maken hebt met de ziekte van Lyme – als zieke, mantelzorger of als betrokken professional – ben je maar al te goed bekend met de situatie van gebrekkige tests, gebrek aan (h)erkenning van chronische Lyme, weigering van behandeling en de al te veel voorkomende sociale misvatting dat mensen er ‘te goed uitzien om echt ziek te kunnen zijn’. Een situatie waarin patiënten constant worden verteld dat de oorzaak van hun ernstige symptomen ‘in hun hoofd zit’ of waarin ze waarschijnlijk verkeerd gediagnosticeerd worden met ongeneeslijke ziekten zoals MS, ALS, Alzheimer, Parkinson, CRPS, ME, Fibromyalgie en ga zo maar door. Een droevige situatie waarin artsen vaak de ernst van deze ziekte pas volledig begrijpen, nadat ze zelf ziek zijn geworden en waarin zieken zelfs hun artsen proberen te redden in plaats van andersom. Met verwoestende gevolgen. Miljoenen mensen verdwijnen nu simpelweg uit het sociale leven, omdat iemand anders het verkeerde verhaal over hen vertelt. Een vernederend verhaal dat ons meest fundamentele mensenrecht schendt: het recht op menselijke waardigheid.

Als je met Lyme te maken hebt en terecht verontwaardigd bent, heb je waarschijnlijk ook gehoord van mijn werk om iets te doen aan deze sociale wereldwijde gezondheidsramp. De afgelopen zeven jaar heb ik me ingezet voor deze missie en heb die tot nu toe uit eigen middelen gefinancierd. Zou je willen overwegen om mij te ondersteunen om mijn werk als onafhankelijke schrijver, onderzoeker en mensenrechten activist duurzaam voort te zetten? Wanneer duizend mensen bereid zijn om twee euro per maand te betalen, zal ik in staat zijn om bewustzijn over Lyme voor duizenden anderen te blijven creëren en zo structurele oplossingen mogelijk te maken. Ik ben iedereen die mij actief meehelpt om door te gaan met het verschuiven van het Lyme paradigma zeer dankbaar.

Hieronder kun je meer te weten komen over mijn achtergrond, wat mijn werk inhoudt, hoe je een bijdrage kunt leveren, met welk doel en wat je ervoor terugkrijgt. Het lezen van de volledige tekst duurt ongeveer 8 minuten.

Achtergrond

Mijn volledige naam is Huib Kraaijeveld en ik ben sociaal onderzoeker, schrijver en internationale woordvoerder van Lyme-patiënten. Ik heb een diploma in sociale psychologie van de Universiteit van Amsterdam en een twintigjarige professionele achtergrond in het bedrijfsonderwijs. Ik werkte ook bij Nyenrode Business Universiteit, waar mijn specialisaties sociale systeemdynamica, ‘whole brain thinking’, oplossingsgericht denken en het creëren van innovatieve, vaak verrassende strategieën voor professionele dienstverleners waren. Mijn professionele achtergrond plaatst me in een andere positie op dit wonderlijke internationale speelveld van Lyme dan de meeste gespecialiseerde artsen en wetenschappers, die direct proberen Lymepatiënten te helpen of wetenschappelijke kennis te ontwikkelen. Ik heb een meer generalistische kijk, het vermogen om de vele verschillende ‘stippen’ te ontdekken en verbinden, en de vrijheid om hierover te communiceren. Deze rol past goed bij mijn eerdere functie in bedrijfseducatie en bij mijn oude positie als laatste verdediger op het voetbalveld. Ik hield in mijn jeugd erg van voetbal, totdat ik in een rolstoel belandde toen ik 15 was. Een laatste verdediger kijkt naar het hele veld en beïnvloedt de dynamiek van hoe het hele team samen speelt. Daaronder worden anderen in staat gesteld om doelpunten te scoren. Nu vervul ik deze zelfde rol door te onderzoeken, te schrijven en door wereldwijde politieke teaminspanningen te doen met de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de Verenigde Naties (VN).

Over deze Patreon-campagne 

Voor wie is dit relevant en waarom? Je hoeft niet geïnfecteerd te zijn om met Lyme te maken te hebben. Ik geloof dat bijna iedereen nu direct of indirect met Lyme van doen heeft. Je kan persoonlijk een familielid met de ziekte hebben en een verzorger zijn, of een vriend of familielid kennen die zelf Lyme heeft. Maar de belangrijkste reden waarom veel meer mensen getroffen worden dan ze misschien beseffen, is dat we in de meeste landen allemaal steeds hogere verzekeringspremies en belastingen betalen om gezamenlijk gezondheidsrisico’s te dekken. Beheerd door een systeem dat structureel infectieziektes als mogelijke oorzaak van hedendaagse ziektes negeert, ontkent of bagatelliseert, maar in plaats daarvan mensen naar palliatieve of psychologische ‘zorg’ drijft. De maatschappelijke kosten van deze impliciete keuze zijn nu onbekend, maar zeker duizelingwekkend. In die zin draag je ook bij aan een ‘sociale ziekteverzekering’ op de lange termijn door dit journalistieke, educatieve en strategische werk te ondersteunen.

Onderzoeksjournalistiek en openbaar onderwijs 

Onderwijs wordt de basis genoemd van opstand. Ik geloof dat het hoog tijd is voor een ‘ongeduldige’ (impatient) revolutie. Lyme, een verborgen parasitaire infectieziekte, onthult een verborgen sociaal parasitair systeem dat besmettelijke sociale misvattingen verspreidt. Mijn persoonlijke artikelen in het Engels en Nederlands zijn daarom bedoeld om te informeren, te inspireren, te provoceren en ogen te openen. Ze omvatten een kritische analyse van de gebrekkige officiële surveillance-gegevens van aantallen Lyme-gevallen, ironische artikelen die de absurde cirkelredeneringen van de huidige dominante wetenschap blootleggen en verder verschillende shockerende onderwerpen. Voorbeelden zijn medische vooroordelen en discriminatie op basis van geslacht (‘ach mevrouwtje, u denkt maar dat u ziek bent’), sociale afwijzing als gevolg van verkeerde psychiatrische diagnoses, hoe aan jonge Lyme-patiënten euthanasie wordt aangeboden in plaats van behandeling en hoe zieke kinderen uit hun gezin zijn gehaald door diensten die pretenderen aan kinderbescherming te doen. Zij beschuldigen de ouders simpelweg van ‘kindermishandeling’ en komen daarmee weg.

Van Lyme is bekend dat het een verbijsterend aantal andere ziekten kan veroorzaken. Je kunt enkele hiervan in de afbeelding bovenaan de campagne-pagina zien. Dus ik ben ook het bredere publiek informatie aan het geven over deze mogelijke, maar verborgen verbanden. Er zijn verscheidene voorbeelden van mensen die al ontdekt hebben dat Lyme de werkelijke oorzaak was van hun zogenaamd ‘ongeneeslijke’ ziekten zoals ALS, Parkinson, ME / CVS of Alzheimer. Als bewijs hiervan kregen velen van hen hun gezondheid terug. Dit zijn hoopvolle verhalen, die het vertellen waard zijn.

Mijn interviews op de website van de On Lyme Foundation vertellen de verhalen van patiënten, oplossers, onderzoekers en beïnvloeders. Ze bestrijken een breed scala aan onderwerpen: van ouders die de voogdij over hun zieke kinderen verloren, advocaten die deze families verdedigen, patiënten uit verschillende landen die naast hun ziekte ook verschillende bureaucratische instellingen moesten bestrijden, over een meisje dat eigenlijk gezegend moest worden door de Paus om een juiste diagnose te krijgen, van artsen die met succes duizenden mensen hebben behandeld, maar die toch ‘kwakzalvers’ worden genoemd, naar de verhalen van wetenschappers die hun baan verloren na het ontdekken van betere Lyme-tests. Deze interviews zijn gelezen door meer dan 250.000 unieke lezers.

Mijn boek ‘Teken aan de Wand’ is gericht op het opporren tot zorgzaamheid, hoop, vastberadenheid en sociale cohesie bij zowel patiënten als hun sociale omgeving. Het boek is ontworpen om zowel de harten als de hoofden van de lezers te raken. Daarom vertelt het ook mijn eigen persoonlijke verhaal met Lyme. In mijn geval duurde het meer dan dertig jaar voordat het werd gediagnosticeerd en verklaarde ook waarom ik in die rolstoel terecht kwam in plaats van te blijven voetballen. Het belangrijkste doel van het boek is om patiënten en hun toegewijde verzorgers de bemoedigende boodschap te geven dat ‘ze niet gek zijn’, maar ook om te verduidelijken dat ze hun eigen weg moeten zoeken door een doolhof van verkeerde informatie, verwarring, ontkenning, mishandeling, discriminatie, misbruik en corruptie. Humor en metaforen worden zoveel mogelijk gebruikt om mensen te helpen om een ongelooflijke situatie te doorzien en daar soms ook nog om te kunnen grinniken. Je kunt enkele reacties van sommige lezers vinden in de openbare berichten op de Patreon-pagina of in het Nederlands op deze website.

Ik vind dat deze waardevolle informatie voor iedereen open toegankelijk moet zijn. Dit is de reden waarom al mijn 370 artikelen en interviews voor de On Lyme Foundation geen ‘paywall’ hebben. Geschokt door de hoeveelheid verborgen armoede in deze ongeziene en gemarginaliseerde patiëntengroep, heb ik ook besloten om het boek weg te geven als een ‘Prijsloze editie’ aan mensen die geen geld meer hebben. Ik vond dit de enige manier om te blijven proberen om op een integere wijze iets voor hen te betekenen; ook al was het niet erg duurzaam voor mezelf.

Strategisch werk 

Volgens de Universele Verklaring van de Mensenrechten van de Verenigde Naties is waardigheid het belangrijkste mensenrecht. Als oprichtend lid van het ‘Ad Hoc Comité voor gezondheidsgelijkheid in ICD11-Borreliose codes’ heeft mijn onderzoek cruciale inhoud voor belangrijke documenten aan de WHO en de VN verschaft over het mondiale geïnstitutionaliseerde misbruik van verschillende mensenrechten van Lyme-patiënten en hun verdedigers van mensenrechten: de artsen, wetenschappers en ouders die het voor deze patiëntengroep opnemen. Voor het eerst in vier decennia zijn sinds juni 2017 deze schendingen van de mensenrechten en de grote hoeveelheid wetenschappelijke literatuur over aanhoudende infecties, aangeboren infecties en de vele dodelijke aandoeningen veroorzaakt door Lyme nu ‘geregistreerd’ bij de VN. De verouderde ICD-codes van de WHO, waardoor al het bovenstaande letterlijk weg is gecodeerd, ondersteunen schendingen van diverse mensenrechten op mondiaal niveau.

Met bijgewerkte en volledige ICD-codes kunnen artsen een causale diagnose van hun patiënten stellen, kunnen de juiste behandelingspaden worden gekozen, worden deze behandelingen vergoed, verdwijnen sociale misvattingen, zijn surveillance gegevens correct, is beleid op de juiste informatie gestoeld, zullen interventies door bijvoorbeeld Jeugdzorg gebaseerd zijn op gegrond bewijsmateriaal in plaats van op vooroordelen en wantrouwen, en zal de waardigheid van mensen wel worden gerespecteerd. Zonder bijgewerkte ICD-codes … blijft de huidige status-quo zoals die nu is.

Het ‘Ad Hoc Comité voor Gezondheidsgelijkheid in ICD 11 Borreliose codes’ is een volledig vrijwillig wereldwijd multidisciplinair consortium van hooggekwalificeerde professionals, die landen vertegenwoordigen van vijf continenten. Hun inspanningen brengen nu al meer geïnformeerde politieke aandacht en druk om de response op de Lyme-pandemie te corrigeren. Dit strategische werk is ook waardevol voor die professionals die opkomen voor andere patiëntengroepen, zoals de geschatte 15 tot 30 miljoen ME-patiënten over de hele wereld. Ik speel een actieve rol bij het bouwen van deze allianties. Volgens de directeur van het Ad Hoc Comité, Jenna Luché-Thayer “zijn de bijdragen van Huib van onschatbare waarde geweest voor het succes van deze inspanningen en dat zal ook in de toekomst zo blijven.” 

Huidig verzoek 

Met jouw steun wil ik om te beginnen mijn werk zo voortzetten. Er zijn veel verhalen die nog moeten worden verteld, onderwerpen die moeten worden onderzocht, processen die moeten worden verstoord, allianties die moeten worden opgebouwd en strategieën die moeten worden ontwikkeld of geïmplementeerd. Dankzij jouw bijdrage kan iedereen open toegang houden tot de informatie; inclusief degenen die niet genoeg geld hebben om zelfs een boek te kopen.

Er komen ook meer noodzakelijke rapporten aan die de mensenrechtenschendingen van Lymepatiënten en de verdedigers van mensenrechten documenteren. Mijn uitgebreide netwerk- en onderzoeksvaardigheden zijn nodig voor deze inspanningen. Dankzij jouw steun kan ik doorgaan met het maken van deze noodzakelijke bijdragen en deze abstracte, systemische inspanningen vertalen naar ‘talen’ die iedereen kan begrijpen en gebruiken.

Ik begrijp volledig dat veel patiënten zelf over heel weinig middelen beschikken. Elke donatie zal helpen om bewustzijn te creëren over de Lyme pandemie en meer gezond verstand in het huidige gezondheidssysteem. Je kan dit doen door een maandelijkse bijdrage te geven, die je kunt stopzetten wanneer je wilt. En als je deze campagne wel een warm hart toedraagt, maar zelf geen geld over hebt, help je ook mee door het te delen met jouw sociale netwerk en op sociale media.

Doel

Mijn intrinsieke wens om openlijk toegankelijke informatie te verstrekken en veel moeite te doen om wereldwijd mensenrechtenwerk te verrichten, biedt geen solide basis om mijn werk en leven voort te zetten. Zoals gezegd, heb ik mijn professionele reis zelf de afgelopen zeven jaar gefinancierd. Nadat mijn persoonlijke reisgenote op deze reis – mijn lieve hond Mats – onlangs is overleden, heb ik een streep in het zand getrokken en besloten om op deze manier financiële ondersteuning te vragen om mijn werk voor velen voort te zetten.

Mijn eerste doel is een bedrag van 2.000 euro per maand om fulltime aan Lyme te blijven werken, waarbij ik zowel de bal als het veld in de gaten kan houden. Met dit bedrag kan ik bescheiden leven, binnen Nederland en België reizen en basale kosten dekken. En goed zorgen voor een volgende hond.

Beloningen

Zoals je kunt zien, werkt Patreon met een systeem van ‘beloningen. Elk niveau van maandelijkse contributie heeft zijn eigen ‘beloning’, die zijn genoemd naar verschillende niveaus van betrokkenheid bij een sportwedstrijd. Gezien de aard van mijn werk zijn deze beloningen ontworpen op basis van nabijheid (bijvoorbeeld sneak previews van nieuwe artikelen of interviews), maatwerk overzichten van het internationale ‘slagveld’ naar co-creatie (persoonlijk advies).

De hogere categorieën zijn waarschijnlijk het meest geschikt voor betrokken professionals, omdat ze wellicht mijn creatieve geest willen gebruiken om nieuwe manieren te vinden om hun wetenschappelijke artikelen gepubliceerd te krijgen, om allianties aan te gaan, om hun cliënten te helpen in legale gevechten of om juridische aanvallen zelf te winnen, wanneer hun reputatie, licenties en middelen van bestaan op het spel staan. Mijn eigen ervaring met het succesvol doorstaan van vier gelijktijdige juridische aanvallen na de eerste publicatie van mijn boek in 2014, is nu zo bruikbaar voor anderen.

Fiscale aftrekbaarheid 

Patreon vraagt een bescheiden vergoeding voor het hosten van hun platform. Omdat ik een niet-Amerikaans staatsburger ben, zijn ze ook verplicht BTW in rekening te brengen. Als jij of jouw bedrijf liever een groter bedrag off-line en fiscaal aftrekbaar wil doneren kan dat aan de On Lyme Foundation (met ANBI status). Deze stichting betaalt mij geen loon, maar dekt wel de kosten voor reizen naar internationale conferenties of naar de VN in Genève.

Toelichting en suggesties voor Nederlanders en Belgen 

Patreon staat alleen betalingen via credit card of Paypal toe, maar heeft geen modules voor hier bekende betaalmethodes zoals iDeal. Een Paypal account is gratis aan te maken en daar heb je geen credit card voor nodig. Bovendien hebben Sociale Diensten en andere instanties geen toegang tot die gegevens, zodat je je ook geen zorgen hoeft te maken over afstraffingen. Een andere manier is om iemand anders met een Paypal account of credit card te vragen het bedrag voor je te storten en het dan contant terug te geven.

De reden dat ik het zelf het prettigst vind als iedereen via Patreon meedoet, is de kracht van getallen. Als een journalist of beleidsmaker daar gaat kijken en ziet dat duizenden mensen actief meedoen, maakt dat meer indruk dan indien het er maar enkelen zijn.

Hier kan je direct naar de optie om mijn Patron te worden en kan je kiezen voor de opties om tussen de 1 en 100 dollar per maand mee te doen. En nogmaals: je kan zelf stoppen, wanneer je dat wilt.

Op deze site heb je nu ook de mogelijkheid om ook via iDeal of Bancontact (in euro’s) maandelijks mee te kunnen doen. Dat kan dat via deze pagina. Je hebt dan alleen geen toegang tot de ‘Patron-only newsfeed’.

"Dit boek geeft een perfecte beschrijving van de bezoeking van miljoenen patienten die lijden aan chronische Lyme in vele landen over de hele wereld."
Prof. Christian Perronne, Frankrijk

"Een geschenk van waarheid en passie Dit boek is een geschenk van waarheid, passie en mededogen voor de mensheid."
Mia Morales, Lyme patient, VS

"Ik ontving dit boek letterlijk op de dag dat ik besloot om mijn leven te beëindigen. Huh?! Yep. Ik ben 35 jaar oud en ben daarvan 19 jaar ziek geweest. Nu weet ik waarom: Lyme. Iedereen zou dit boek moeten lezen!"
Miranda, Nederland

"Dit boek biedt een nieuwe, praktische en mensgerichte manier om informatie over gezondheid te benaderen. Het luidt ook een nieuwe tijd in waarin wij samen kunnen werken aan gezondheid en bloei."
Kim Schimmler, arts, Duitsland

"Dit pionierswerk maakte mij glashelder dat "when 'i' becomes 'we', even illness becomes wellness"."
Frans Vermeulen, journalist, Nederland

"In zijn cruciale werk over de Ziekte van Lyme pretendeert Huib Kraaijeveld als toegewijd sociaal onderzoeker niet alle antwoorden te hebben, maar leidt hij ons langs de verontrustende en essentiële vragen."
Prof. Cees Hamelink, professor Communicatiewetenschappen & Mensenrechten, Nederland & Aruba

"Dit boek leest als een thriller! Het raakte mij diep en ik ben er zeker van dat het de toekomst zal veranderen."
Linda Graanoogst, journalist, Nederland

"De tranen over mijn wangen stromen en dat is een goed teken. Dit boek slaat de spijker op z'n kop: mensen met Lyme hebben 'begrip' nodig. Ik zou graag willen dat mijn eigen partner het leest."
Anodea Judith, PhD & auteur, VS

"Wat een bewustmakend perspectief! Huib heeft succesvol een kwantumsprong gemaakt in hoe gewone mensen de Ziekte van Lyme kunnen begrijpen en kunnen managen."
John Wongcw, auteur, Singapore

"Een echte en niet-pretentieuze gids voor verzorgers om Lyme te begrijpen. Dit boek zal je helpen om precies te begrijpen waar jouw vriend doorheen gaat; ongeacht de symptomen die zij hebben. Dit boek kan levens redden!"
Cheryl Versalle, Lyme patient, VS

"Dit boek dat leest als een spannende roman, ware het niet dat het hier om een bloedserieus onderwerp gaat. Het roept op tot bijdragen, schenken en zorgen voor elkaar en onze wereld. Lees en huiver, voel en handel!"
Manfred van Doorn, leiderschapsexpert, Nederland

"Een creatieve en zeer intelligente visie om nog dieper in de wereld van Lyme te duiken, verder te kijken naar jezelf, de ander, maar ook de hele wereld om je heen. Dit gebeurt op een warme manier, zodat je op een krachtige, bevlogen wijze je reis kan vervolgen."
Vriendin van iemand met Lyme, Nederland

"Dit boek geeft aan dat Lyme een seksueel overdraagbare ziekte kan zijn. Dit zal een golf van bewustzijn over de hele wereld veroorzaken. Net als het kind deed in het oude sprookje "De Nieuwe Kleren van de Keizer", dat uitriep: “Maar de keizer is naakt!""
Ola Aniel Petterson, campagneleider SOA's, Zweden

"Wat een briljant sociologisch werk! Ik ben er zeker van dat het veel impact zal hebben."
Professor Neuropathie, Duitsland

"Dit boek is een grote ‘eye opener’, zowel voor vrienden van mensen met Lyme als voor mensen die zelf Lyme hebben. Of eigenlijk ieder ander gezondheidsprobleem."
Martin Möhrke, medisch onderzoeksleider, Europa

"Ik kan geen enkel ander boek meer langer dan twee minuten lezen, in deze hel die 'Lyme' heet. Maar met dit boek kan gewoon niet stoppen! Ik had het al uren geleden weg moeten leggen om het huis schoon te maken. Maar dat lukt gewoon niet."
Ineke, echtgenote van een man met Lyme, Nederland

"Dit boek is een verademing om te lezen. Het biedt de lezer zacht kaarslicht en kameraadschap rondom het kampvuur op een donkere en vaak eenzame reis."
Laura Bruno, intuïtieve Lyme expert, VS

"Een erg eerlijke en toch geestige manier om de mensen met Lyme te helpen. Dit boek staat vol ideeën hoe je jouw zieke dierbare kan helpen op zijn reis, als reisgenootn op deze bizarre reis bizarre reis die ‘Lyme” heet."
Lisa Hilton, Lyme activiste, VS

"De persoonlijke ervaringen en de scherpe geest van de auteur zorgen samen voor een ongelooflijk inspirerend en bewustmakend boek, met een visie die aan de voet staat van een nieuw tijdperk van hernieuwde onderzoeken, visies en behandelmethoden."
Kara, ex-patiënte ziekte van Crohn, Nederland

"UItdagend, informatief en erg goed leesbaar! Dit is een absolute 'eye-opener' voor diegenen die zich niet bewust zijn van wat de reis van Lyme allemaal omvat."
Terri Mackinnon-Cross, President WorldLymeDay.com, Canada

"Dit boek samen lezen was als een pleister op een open wonde."
Sara, Lyme patiënte, België

"Heel indringend geschreven op basis van intensieve, bijna existentiële persoonlijke ervaringen, geeft dit boek een helder overzicht van alle relevante informatie voor zowel patiënten als omstanders."
Jan Eendebak, oud-voorzitter Stichting Tekenbeetziektes, Nederland

"Een verademing om te lezen, geschreven door een ervaringsdeskundige die met veel toewijding zijn pad met ons deelt, en briljant geschreven."
Muna, moeder van een dochter met chronische Lyme

"Speels, schrikbarend, informatief en bemoedigend tegelijk."
Merel, kinesiologe, Nederland

"Uitdagend en inzicht gevend. Ik heb dit boek aan vele van mijn patiënten 'voorgeschreven' en bij de meeste werd verbazing gevolgd door herkenning. Een absolute aanrader voor iedereen met (nu nog) onverklaarbare klachten."
Duco Kanij, Osteopaat, Nederland

"Een absolute aanrader voor iedereen rondom Lyme of voor diegene die graag meer willen weten. Het boek begeleidt u door een labyrint met de wegwijzers alvast op de juiste plek."
Eugenie van der Linden, ex-Lyme patiënte en therapeut, Nederland

"Teken aan de Wand is een absolute 'must read' voor iedereen! Voor patiënten, voor familie en vrienden en voor artsen om te leren dat ze niet te snel 'onverklaarbare' klachten mogen afdoen als 'psychisch'!"
Anne Fierlafijn, arts, België

"Dit is anders dan ieder ander boek dat ik over Lyme heb gelezen. Het appelleert aan een hoger bewustzijn en is op een introspectieve manier analytisch, waardoor het prettig is om te lezen. Dit boek doet op een hartverwarmende manier inzien dat geen Lyme patiënt ooit alleen is."
Thomas Grier, bioloog, VS

"Dit boek laat zien hoe zorgzame vrienden in kunnen grijpen door hulp en bondgenootschap te bieden bij een potentieel ernstige en zeer complexe ziekte, die nog steeds slecht wordt begrepen door de mensheid."
Kenneth Liegner, arts, VS

Partners & Vrienden
Bekijk hoe wij omgaan met persoonsgegevens in onze Privacyverklaring.