Ik ben weer aan het schrijven... Bekijk Mooie Dingen

Pluim voor Medisch Contact wegens strengere eisen aan Lyme informatie

Geschreven door Huib, gepubliceerd op 26/04/18

Het Nederlandse tijdschrift ‘Medisch Contact’ gaat als eerste medisch publicatiepodium strenge eisen stellen aan de diepgang en onderbouwing van toekomstige Lyme publicaties. Dit is een compliment waard. Hieronder mijn mailwisseling met de redactie, naar aanleiding van hun goed onderbouwde afwijzing van het ingezonden opinie-artikel ‘Week van de Teek zegt vooral veel over beperkte kijk op Lyme‘ en een toelichting op dit verheugende nieuws voor de toekomst van informatievoorziening over Lyme naar artsen.

———- Forwarded message ———

Subject: RE: A.107-18 Week van de Teek zegt vooral veel over beperkte kijk op Lyme (opiniestuk)

Geachte mevrouw De Vries,

Dank voor uw ingezonden bijdrage. Helaas moet ik u laten weten dat wij deze niet zullen plaatsen. Voor een opiniërende bijdrage missen wij onderbouwing en diepgang. Voor een publiek van betrokken en wetenschappelijk georienteerde artsen achten wij dit te mager.

Wij danken u nogmaals voor het aanbieden en hopen dat u begrip heeft voor onze overwegingen.

Met vriendelijke groet,

Robert Crommentuyn, adjunct-hoofdredacteur

———-

CC: RIVM

Geachte heer Crommentuyn,

Mevrouw de Vries, die het opinieartikel ‘Week van de Teek zegt vooral veel over beperkte kijk op Lyme’ op basis van haar interview met mij, naar u had ingezonden om het te plaatsen in Medisch Contact, was zo vriendelijk om mij uw heugelijke antwoord op haar verzoek door te sturen.

Het doet mij zeer deugd dat Medisch Contact vanaf nu heeft besloten om geen opiniërende artikelen over Lyme meer toe te staan, zonder strenge vereisten aan aantoonbare diepgang en goede onderbouwing te stellen. Ik ben het namelijk geheel met u eens dat eerdere opiniërende MC stukken hier niet aan voldeden. Ik doel daarbij op de stukken van Keuter (juli 2015) die – zonder referenties – de betekenisloze kreet ‘SOLK’ (de vertaling van ‘MUS‘) gebruikte als basis van zijn stelling dat Lyme niet bestaat, maar naliet te vermelden dat MUS als niet-valide diagnose door de APA uit de DSM V is verwijderd, van Bonneux (mei 2016) met een betoog over onzichtbare tuinkabouters, waarbij hij PTLDS ‘onomstreden’ noemde, maar het naliet om referenties naar een meta-analyse toe te voegen, wederom Keuter (oktober 2016) over broodnijd jegens Duitse colleagae die hun patiënten geen enkele reis richting Psychiatrie, maar zorgopties bieden of van Keppel Hesselink (juni 2016) die stelt dat antibiotica bij een Lyme-infectie gelijk gesteld kan worden aan een ‘samenzweringstheorie’ en dat ouders geheel ten onrechte hun vertrouwen in regulerende instanties verliezen. Dit wederom zonder enige referentie en daarbij Lyme richtlijnen negerend die volgens het IOM voldoen aan internationale standaarden. Inderdaad waren deze artikelen noch op diepgang noch op onderbouwing te betrappen.

Gelukkig zult u daarom in de toekomst ingezonden brieven van bijvoorbeeld een directeur van een Amerikaans pathologisch onderzoekscentrum, dat al ruim dertig jaar onderzoek doet naar Lyme, wel gaan plaatsen. Zoals de ingezonden brief van Thomas Grier, die toentertijd door mij is vertaald, maar door u werd afgewezen omdat ‘de redactie op vakantie was’ in juni 2016 (dezelfde maand dat het post-moderne opiniestuk van Keppel Hesselink kennelijk zonder redactionele beslissing wel werd geplaatst).

Ook de vele chronische Lyme patiënten in Nederland zullen dit van harte toejuichen, nadat hun belangen aanzienlijk waren geschaad, doordat voorgaande artikelen in MC de beeldvorming van hun behandeld artsen sterk negatief hadden beïnvloed. Ik neem aan dat ook serieuze medici, die graag wel inhoudelijk en behoorlijk geïnformeerd willen worden, blij zullen zijn met uw ferme beslissing. Hopelijk zal een blad als The Lancet snel uw klinkende voorbeeld volgen.

Voor een toekomstige inzending naar MC zou ik graag van u vernemen of ruim 260 peer-reviewed artikelen, die congenitale en persisterende Lyme infectie met vele – vaak potentieel dodelijke – aandoeningen aantonen, voor u wel genoeg onderbouwing zijn voor een informatief artikel over Lyme. Overigens lijkt de afwezigheid van referenties inmiddels goed gebruik te zijn in de medische wetenschap, want het RIVM stelt wel dat “humane congenitale Lyme besmetting zeldzaam is”, maar laat ook achterwege om referenties ter onderbouwing van die stelling te geven. Dat lijkt me vooral voor zekere gyneacologen relevant, die zo hun best doen om onwetenschappelijkheid in de geneeskunde aan de kaak te stellen. Maar dat terzijde.

Onderwerp van een volgende ingezonden artikel zou bijvoorbeeld kunnen dienen om artsen te informeren dat zij nu – wellicht onbewust en misleid door bovengenoemde eerdere MC publicaties – meewerken aan schendingen van de mensenrechten van hun patiënten. Wat sinds juni 2017 bij de Speciale Rapporteur van Gezondheid en Mensenrechten van de VN door ons is gerapporteerd. Als ik zelf wetenschappelijk georiënteerde arts zou zijn, zou ik het immers zelf belangrijk vinden om de volledige informatie te krijgen, die ik nodig zou hebben om mijn Hippocratische Eed gestand te kunnen doen.

Ik hoor graag van u.

Met vriendelijke groeten,

drs. Huib Kraaijeveld

Auteur van ‘Teken aan de Wand’, voorzitter van de On Lyme Foundation & founding member van de ‘Ad Hoc Committee for Health Equity in ICD11 Borelliose Codes’.

———-

Mocht jij als lezer Robert Crommentuyn, adjunct-hoofdredacteur, graag willen bedanken, zijn hier zijn contactgegevens te vinden: T 088 – 440 42 66 / [email protected]

Als je dit artikel de moeite waard vond, wil je dan een kijkje nemen op de internationale crowdfund campagne die dient om mijn werk op een duurzame en integere manier te financieren? Zo kan jij meedoen aan het creëren van bewustzijn over Lyme en de ‘ongeduldige’ revolutie. Hier is de korte Nederlandse toelichting ervan te vinden.

drs. Huib Kraaijeveld

In: Blog Bureaucratie Inspiratie Lyme Media Mensenrechten Sociaal Wetenschap

Bekijk hoe wij omgaan met persoonsgegevens in onze Privacyverklaring.